Romelanda församling

26 april 2020 Tredje söndagen i påsktiden

May 15, 2020

Predikan från Tredje söndagen i påsktiden med temat Den gode Herden av Peter Stenman.