Romelanda församling
13 sept 2020, Predikan av Marie-Louise Nilsson

13 sept 2020, Predikan av Marie-Louise Nilsson

September 16, 2020

Marie-Louise Nilsson är präst och inspiratör för Alpha. Söndagen den 13 sept predikade hon i Romelandas högmässa som en del i vår församlingshelg. Temat var Enheten i Kristus men berörde också Lärjungaskap. Söndagens texter var Amos 9:11-15, 1 Kor 1:10-13, Joh 17:18-23. 

6 sept 2020, Trettonde sönd e Tref - Medmänniskan

6 sept 2020, Trettonde sönd e Tref - Medmänniskan

September 8, 2020

Predikan av Peter Stenman som främst handlar om evangeliet med Psaltarpsalm 103 som utgångspunkt. Utifrån det goda Gud ger oss kallas vi att ge vidare och vara goda medmänniskor. Övriga bibeltexter var Rom 12:16-21 och Matt 7:12. 

30 aug 2020, Tolfte sönd efter Tref - Friheten i Kristus

30 aug 2020, Tolfte sönd efter Tref - Friheten i Kristus

September 1, 2020

På temat Friheten i Kristus är texter, predikan och lovsången "Allt till Jesus". Predikan av Peter Stenman.

16 aug 2020, Tionde söndagen efter Trefaldighet

16 aug 2020, Tionde söndagen efter Trefaldighet

August 17, 2020

Utifrån temat Nådens Gåvor inleds predikan med en berättelse som sedan knyter an till två av dagens texter, Jos 24:16-18 och 1 Kor 12:4-11. Peter Stenman predikar på konfirmationshelgen. 

9 aug 2020, Nionde söndagen efter Trefaldighet

9 aug 2020, Nionde söndagen efter Trefaldighet

August 12, 2020

Temat är Goda Förvaltare och texten för predikan är Luk 16:1-13. Peter Stenman predikar från Kareby. 

19 april 2020 Sjätte söndagen efter Trefaldighet

19 april 2020 Sjätte söndagen efter Trefaldighet

July 22, 2020

Predikan av Peter Stenman utifrån söndagens tema Efterföljelse.

31 maj 2020, Pingstdagen

31 maj 2020, Pingstdagen

May 31, 2020

Predikan av Joel Kalin.

17 maj 2020 Bönsödagen

17 maj 2020 Bönsödagen

May 19, 2020

Predikan på bönsöndagen med tema bön av diakon Lina Hansson. Textläsningarna är inte med i dagens inspelning. 

10 maj 2020 5 sön i Påsk

10 maj 2020 5 sön i Påsk

May 17, 2020

Predikan på temat Att växa i tro av Joel Kalin.

3 maj 2020 4 sön i påsktiden

3 maj 2020 4 sön i påsktiden

May 17, 2020

Predikan med temat Vägen till livet av Peter Stenman. 

Play this podcast on Podbean App