Romelanda församling

17 maj 2020 Bönsödagen

May 19, 2020

Predikan på bönsöndagen med tema bön av diakon Lina Hansson. Textläsningarna är inte med i dagens inspelning.